lr

Livio Rajh, Jače od života

5′ 50″, 3D animacija, Format: PALnikola_kovac


NIKOLA KOVAČ, Oslanjanje na srebrnu vrbu
15′, stop-animacija, Format: PAL 4:3