Dina Rončević

dinadipl7
dina3
dinadipl6

SUCK SQUEEZE BANG BLOW je procesualni intermedijski umjetničko istraživački projekt realiziran u radzoblju 2007 – 2010g.

Cilj projekta jest prije svega postaviti pitanja o značenju pojma umjetnosti danas, istražiti značenje pojma medija, umjetničkog procesa te uzajamne relacije između umjetničkog čina i življene stvarnosti.

Projekt također dekonstruira kategorije identiteta, konkretno, pitanja rodnih i klasnih uloga. Temelj radu čini moja odluka da po završetku studija animacije i novih medija na Akademiji Likovnih Umjetnosti u Zagrebu započnem proces prekvalifikacije, odnosno, upišem srednju školu za automehaničara i pritom dobijem, sukladno zakonu o ravnopravnosti spolova, važećem od 2008g., završnu svjedodžbu u kojoj je naziv mog zanimanja napisan u ženskom rodu.

Nives Sertić

Matea Šabić