Protokol 4, SC Zagreb, Kultura promjene, Studeni, 2006.

Applied GoGo

gogo05

je program koji se fokusira na umjetničke i kuratorske prakse koje se bave produkcijom koja izmiče defininiciji unutar tradicionalnih diciplinarnih okvira. Applied GoGo se odvija u sklopu inicijative PROTOKOL SC tijekom mjeseca studenog. Svi pozvani GoGo gosti internacionalni su profesionalci koji se u svojem kuratorskom, teoretičarskom ili umjetničkom djelovanju bave pristupima koji se nalaze između granica likovnosti, radia, zvuka, i muzičke i zabavne industrije.
gogo06

GoGo želi postaviti interdisciplinarne prakse u povijesno umjetnički kontekst kao i u kontekst internacionalne umjetničke produkcije. Kreativne radionice stvaraju platformu na kojoj će polaznici imati priliku eksperimentirati te sami realizirati svoje radijske sadržaje. Suradnja s radio stanicama biti će prilika da se iskustvo stečeno na radionicama proširi i u eter. Radionice su namijenjene studentima i mladim profesionalcima koje zanima rad na područjima zvuka, likovnih umjetnosti, drame, novinarstva i muzike.
gogo07

autorica programa: Lala Raščić
za SC organizira: Marta Kiš
autorica Protokol SC: Nicole Hewitt
produkcija: kultura promjene SC

gogo08