Ana Vuzdarić – HERTA
1

2

Rad u nastajanju je projekt koji još uvijek traje i raste. Projekt se bavi prezentacijom i dramatizacijom dokumentacije koju je kustosica O pronašla o Herti, glavnom liku Rada u nastajanju. Dokumentacija se sastoji od Hertinih osobnih pisama uz koja su bili priloženi službeni dopisi koje je pisala po nalogu i fotografski negativi. Sveukupno je pronađeno 13 pisama. Vremenski okvir u kojem se radnja odvija je od 7.VII. kada je poslano prvo pismo do 3.VIII. dana kada se Hertino tijelo u potpunosti raspalo.

Kustosica O je također projekt/persona u nastajanju i bavi se oživljavanjem zaboravljenih naracija. Projekt se kronološki nastavlja na predstavljanje Harriet Seldon, matematičarke i osnivačice psihopovijesti čiji je problematičan odnos sa unukom formirao društvenu strukturu u kojoj se danas nalazimo. Kroz prezentaciju Herte (prezime nepoznato) problematizira dihotomiju između jezičnog i tjelesnog, utjelovljenu u samoj Herti te istodobno daje uvid u njezine izvanjske odnose s okolinom.

 

 


Leona Kadijevic

 

 

 

 

Ivana Pipal

postav4

1a

1c

knjižice su rezultat promišljanja o ‘običnoj’ svakodnevnici na
drugačiji način, dnevničko zabilježavanje svakodnevnice koja je
proživljena na na repetativan način i u kojoj je ono što je banalno
centar pažnje. svaka knjižica je drugačija, u skladu sa idejom i
situacijom u kojoj je nastala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Divjak
 
 

“Oseka” se bavi nelagodom proizašlom iz sukoba sa situacijama koje uzdrmavaju
mir rutinskog života te pokušajima da se pobjegne od uznemirujućeg.
Beskorisnost slijepog bijega se odražava u ponovnoj zapetljanosti u tek drugu vrstu
otupljujuće rutine čije su ugodnost i sigurnost podebljane besvrhovitošću.

 

 

 

 

Matija Djanješić