Preddiplomski studij

Animirani film i Novi mediji

Rene Hazulin

Trajanje tri godine (6 semestara)

180 ECTS bodova

Studij je koncipiran kao niz kolegija i radionica, povijesnih pregleda animiranog filma, eksperimentalnog filma i videa, klasične animacije, suvremenih umjetničkih praksi, suradnje s vanjskim stručnjacima i institucijama, kao i s međunarodnim akademijama.

Na prvoj godini studenti/ce uče koristiti alate koji im koriste u izradi samostalnih radova – osnove snimanja, montaže i zvuka, klasičnu i eksperimentalnu animaciju, analognu i digitalnu fotografiju, dok istovremeno razvijaju svoje autorske projekte i mogućnosti kritičkog razmišljanja o vlastitom i tuđem radu.

Na drugoj godini studij se dijeli na modul Animacija i modul Novi mediji. Dio nastave ostaje zajednički a svaki modul omogućava studenti-ca-ma da se intenzivnije bave područjem svojeg primarnog interesa, a kroz izbornu nastavu ostaje mogućnost slušanja kolegija s drugog modula.

1.godina

Na prvoj godini studij pruža osnovna znanja iz glavnih stručnih predmeta – klasična animacija, nove umjetničke prakse i crtanje. Predmeti iz animacije pružaju studentima osnove klasične animacije i povijesti animiranog filma. Predmeti iz novih medija, grupirani su pod nazivom Medijska praksa. Nastava medijske prakse provodi se kroz rad na vlatititom projektu za koji studenti izabiru jednu od ponuđenih tema koju razrađuju i stječu vještine baratanja kamerom, motaže, zvuka. Projektne teme mogu biti npr. Identiteti, Fragmenti, Snovi. Grupna analiza izvršenih zadataka način je da studenti već od prve godine studija steknu vještine artikuliranja vlastitih postupaka i komentiranja svojih i radova svojih kolega.

1.godina predmeti

Uvod u animaciju
Nove umjetničke prakse/Multimedijska i multidisciplinarna umjetnost
Povijest animiranog filma
Osnove fotografije
Eksperimentalna animacija
Tehnologije novih medija
Plastična anatomija
Crtanje akta
Uvod u teoriju umjetnosti
Uvod u likovnu umjetnost
Uvod u teoriju filma
Strani jezik  (engleski ili njemački)
Tjelesna i zdravstvena kultura

2. i 3. godina Modul Animacija

Na drugoj godini studij omogućuje usavršavanje tehničkih znanja i upoznavanje s novim tehnikama kao što je kompjuterska animacija, režija i animacija,  eksperimentalne tehnike i slično. Kroz pregled povijesti animiranog filma i zagrebačke škole animacije studenti-ce se upoznaju s kontekstom i različitim estetikama animiranog filma. Modul Animacija daje studentima mogućnost da se usredotoče na savladavanje tehnika iz animiranog film. Studenti prolaze niz kolegija kojima usavršavaju znanja stečena na prve dvije godine,  na kraju treće godine realiziraju animirani film.

2. i 3. godina Modul Novi mediji

određeni predmeti spajaju u tematske projektne cjeline gdje studenti trebaju odgovoriti na postavljenu temu kao što su primjerice: igra, javnost i regulativnost, gledatelj i spektakl i sl. Projekti se osmišljavaju u suradnji s nositeljima raznih predmeta i vanjskim stručnim i umjetničkim suradnicima i institucijama. Rezultati svakog projekta izlažu se i diskutiraju u grupnim seminarima. Na kraju druge godine, studenti bi morali imati dovoljno praktičnog i teoretskog znanja kako bi tokom treće godine studija mogli kreirati vlastite projekte, odnosno završne radove. Nastava se odvija kroz predavanja, grupni rad, mentoriranja, individualne konzultacije, seminare. Naglasak je na kreativnosti i kontekstualizaciji vlastitog rada. Sva znanja studenti stiču kroz rad na vlastitim projektima. Na trećoj godini studenti-ce razvijaju svoje autorske projekte u bilo kojem mediju, te se uključuju u projekte odsjeka, ali se od njih očekuje da i sami organiziraju aktivnosti unutar i izvan odsjeka, da samoinicijativno održavaju izložbe, projekcije, seminare. Barem jednom semestralno studenti predstavljaju svoj rad i svoj umjetničko istraživački projekt kolegama. Kroz seminare i projekte, stječu se kompetencije kritičkog sagledavanja svojeg i tuđeg rada, i mogućnost artikuliranja i kontekstualiziranja vlastite prakse. Studij završava realizacijom i predstavljanjem artikuliranog i zaokruženog samostalnog projekta.