Aleksandar Battista Ilić

Nicole Hewitt

Ana Hušman

Ivana Keser

Darko Kreč

Andreja Kulunčić

Darko Masnec

Ivan Slipčević

Danijel Šuljić

Milan Trenc

Goce Vaskov

 

Vanjski/e suradnici/e

Vanja Babić

Manuel Šumberac

Sonja Pregrad

Vida Guzmić

Hrvoslava Brukušić

Katerina Duda

 

 

 

 

 

Darko Bakliža akademski slikar, red.prof.

bakliza

kolegiji: Crtanje akta, Scenografija, Plastična anatomija

Fakulteti na kojima je predavao ili predaje: Studij za dizajn, Arhitektonski fakultet, Akademija likovnih umjetnosti – Zagreb Gostujući predavač: Nottingham Trent University – Nottingham, UK, Indiana University of Pennsylvannia – Pitsburg, USA Dvadeset samostalnih izložbi, tridest scenografija, dva izvođena kazališna teksta, dva puta autor glazbe za kazališne predstave, dizajn, ilustracije. Autor animiranih filmova: Priča prva, Spoj, Teorija odraza te Homo volans i Format (u procesu rada). Dobitnik domaćih i međunarodnih nagrada.

Aleksandar Battista Ilić red. profesor

Kolegiji: Multimedijalna i multidisciplinarna umjetnost.

Rođen 1965. Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1991. Od 2014. Dekan ALU. Bavi se multidisciplinarnom umjetnošću, performansom, fotografijom i filmom. 1995. zajedno s Ivanom Keser i Tomislavom Gotovcem započeo desetogodišnji performance “Weekend Art: Hallelujah the Hill” na planini Medvjednici od čega je realizirao i istoimeni digitalni film. 2000. godine boravio na studijskom putovanju u Filmskom koledđu u Columbusu, Ohio, USA. 1991. pokrenuo je projekt, seriju izložbi i diskusija “Ego East”. 2001. Zajedno s Ivanom Keser osnovao udrugu “Community Art” u sklopu koje je vodio Community Art školu za umjetnost i teoriju. Kao povremeni gost predavač predaje performance, fotografiju i digitalni film na različitim europskim sveučilištima. Izlagao u brojnim svjetskim muzejima moderne umjetnosti: Dublin, Beč, Berlin, Lyon, Kyoto, New York, Budimpešta, Barcelona, Stockholm. U produkciji pariškog producenta MK2 sudjelovao u izradi dokumentarnog filma ‘Drvo’ za canal “Arte”. Tekstovi o njegovom radu objavljeni su u svjetskim časopisima za umjetnost, Kunstforum, Art Press, Flash Art, Art in America, te u knjigama poput “Primary Documents” u izdanju MoMA New York.

Nicole Hewitt, red.prof.

http://www.pangolin.hr

jasnaLeipzig3

kolegij: Nove umjetničke prakse, Novi mediji – Vježbe mentorski rad (MA1), Novi mediji – mentorski rad (MA).

Bavi se filmom, videom, performansom. U novijim radovima istražuje mogućnosti dokumentarnog jezika unutar fiktivne strukture, propitujući specifičnosti filmskog iskaza, i odnos izmedu prikaza i retorike, te filmskog i stvarnog vremena. Uz filmsku praksu bavi se i istraživanjem teorije i prakse suvremene umjetnosti. Doktorirala na Slade School of Fine Art, u Londonu. Filmovi su joj prikazivani i višestruko nagrađivani na brojnim svjetskim festivalima. Organizira, kurira i ko kurira mnoge radionice, izložbe i seminare . U slobodno vrijeme DJ.

Kolegij: Nove umjetničke prakse. Predmet kroz kombinaciju praktičnih vjezbi, tematskih i istraživačkih zadataka i susreta s domaćim i stranim suvremenim umjetnicima nastoji studentima približiti problematiku i strategije suvremene prakse. Studenti uče kontekstualizirati, predstavljati i razvijati vlastitu praksu. Nastava se održava u obliku seminara, prezentacija, posjeta galerijama i kroz niz praktičnih zadataka.

Ana Hušman, docentica

www.anahusman.net

zene

kolegiji: Tehnike u animiranom filmu i Eksperimentalna animacija, Multimedijske vježbe i tehnike u animiranom filmu, Novi mediji – Vježbe mentorski rad (MA1), Novi mediji – mentorski rad (MA).
Rođena je 1977. u Zagrebu. 2002 g. diplomirala na Odjelu za multimedije i nastavnički smjer Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Sudjelovala je na brojnim domaćim i inozemnim izložbama i festivalima. Za film Plac dobila je neumjerene količine domaćih i internacionalnih nagrada. Posljednja radove objavila je za EGOBOO.bits pod GNU Općom javnom licencom.

Ivana Keser, Doc. dr. sc

Ivana Keser aout

Kolegiji: Uvod u teoriju filma (BA); Povijest filma (BA); Realizacija završnog rada (BA); Digitalni film i koncepcija (MA); Novi mediji – Vježbe mentorski rad (MA1), Novi mediji – mentorski rad (MA).

Rođena u Zagrebu. Diplomirala slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Doktorirala iz područja filmologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2009). Bavi se multimedijalnom umjetnošću, esejizmom, performansom, fotografijom, filmom, umjetničkim istraživanjem. Izlaže u muzejima moderne i suvremene umjetnosti (MoMA, New York / Mamco, Ženeva / MUMOK, Beč / Irish Museum of Modern art, Dublin / Manifesta 1, Rotterdam / Kyoto bienale, Kyoto / MSU Zagreb). 2001, u Muzeju za modernu i suvremenu umjetnost u Ženevi (MAMCO).Suinicirala i vodila udrugu Umjetnost zajednice; Forum i školu za umjetnost u zajednici u kojoj je organizirala niz predavanja, radionica, filmskih projekcija i diskusija.Vanjska je predavačica na Poslijediplomskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture u Zagrebu te na Muzičkoj akademiji.Objavljuje znanstvene radove, autorica je knjige Film esej (2013).

Kolegiji: Uvod u teoriju filma: razumijevanje pokretnih slika u širem kulturološkom kontekstu; kroz interakciju s kazalištem, književnošću, vizualnim umjetnostima, te interdisciplinarno kroz kulturalne studije, filozofiju, psihoanalizu, feminističke teorije, kognitivnu teoriju, te upoznavanje s najznačajnijim koncepcijama filmske teorije, te principima prenosivim na vizualnu umjetnost.
Kolegij Povijest filma: film unutar povijesnog i kulturnog konteksta; razvoj filma (nijemi film, zvučni film, modernistički film, dokumentarni film, direktni film, film istine, eksperimentalni film, postmodernistički film, transcedentalni film, strukturalni film, Treći film i film emancipacije), s fokusom na najrelevantsnije primjere iz povijesne perspektive (estetske, političke, kulturne, tehnološke, ekonomske).
Digitalni film i koncepcija: prisutnost esejizma u vizualnim umjetnostima i važnost arhiva (u likovnom, multimedijalnom, filmskom djelu), kroz citatnost, aluziju, reference, kolaž. Prepoznavanje vizualnog diskursa autorove subjektivne interpretacije slika, snimaka, dokumenata iz privatne i medijske sfere. Kolegiji potiču studente da reprezentativna umjetn. djela razmatraju u kontekstu umjetničkih i neumjetničkih pojava te da iskustva istog primijene u specifičnim oblicima svog umjetničkog djelovanja.

Darko Kreč, izv.prof.

kolegiji:  Uvod u animaciju i Klasična animacija. Diplomirao na Rudarsko – geološko – naftnom fakultetu u Zagrebu. Ilustrator, strip crtač i animator (serije “Bojan ” i “Mali leteći medvjedići”). Autor animiranih filmova : ” Duet” , “Lijesovi” , “Posljednji valcer u starom mlinu ” , “Nivo 9 ” -s Davorom Međurečanom – i “Kućica u krošnji”.

Kolegij: Uvod u animcaciju i Klasična animacija. Nastava kolegija Uvod u animaciju i Klasična animacija zamišljeni su kao niz vježbi kojima se studenti kroz “crtanu animaciju” , koja je osnova svih ostalih oblika animacije, upoznaju s osnovnim pravilima i neophodnim znanjima u radu na crtanom filmu. U toku nastave koriste se primjeri iz literature vrhunskih svjetskih animatora: Preston Blair : ” How to Animate Film Cartoons” Richard Williams : “The Animator s Survival Kit” Borivoj Dovniković: ” Škola crtanog filma”

Andreja Kulunčić, izv.prof.

www.andreja.org

kolegiji: Nove umjetničke prakse, Multimedijska i multidisciplinarna umjetnost, Novi mediji – Vježbe mentorski rad (MA1), Novi mediji – mentorski rad (MA).

Vizualna umjetnica. Rođena 1968. Živi u Zagrebu. Godine 1992. diplomirala na Fakultetu Primijenjenih Umjetnosti i Dizajna u Beogradu, odsjek kiparstva. Od 1992. do 1994. nastavlja studije na Akademiji Likovnih Umjetnosti u Budimpešti. Nakon studija boravi šest mjeseci u Jordanu i Siriji, i godinu dana putujući Južnom Amerikom. U svojim radovima propituje različite aspekte društvenih odnosa i društvene prakse, zanimajući se za društveno angažirane teme, istraživanje kao umjetnički proces, suočavanje s različitim publikama i suradnju na kolektivnom projektu. U njezinim radovima publika četo ima aktivno mjesto kreiranja, odnosno dovršavanja, djela. Dio procesa u nastajanju rada često je multidisciplinarnost, u kojoj se specifične umjetničke vještine nadopunjuju komplementarnim vještinama iz drugih područja (rad u suradnji sa sociolozima, filozofima, znanstvenicima, dizajnerima i marketinškim stručnjacima). Taktika djelovanja nerijetko je prisvajanje metoda advertisinga i ubacivanje u redoviti medijski prostor, a osobito internetskim radovima – koji stvaraju neku vrst društvenog laboratorija, djeluje i unutar i izvan umjetničkog svijeta, koristeći galerijski prostor i institucionalni umjetnički okvir samo kao jedan od mogućih područja djelovanja. Značajnija sudjelovanja: Izložbe: “World factory” (Walter and McBean Galleries, San Francisco 2007.), “Day labor” (P.S.1, New York, 2005.), Tirana Biennale 3 (Albanija, 2005.), Liverpoolski Bienale (UK, 2004.), 8. Istanbulski Bienale (Turska, 2003.), “The American Effect” (Whitney muzej američke umjetnosti, New York, 2003), Documenta 11 (Kassel, Njemačka, 2002.), Manifesta 4 (Frankfurt/Main, Njemačka 2002.) i dr. Umjetnički residenci programi: Art in General (New York, 2005.), Walker Art Centar (Minneapolis, 2003.), Artspace (Sydney, 2000.), Jaipur (Indija, 2001.) i dr. Dobitnica je 3 nagrade.

Multidisciplinarni projekt kao način stvaranja umjetničkog djela – Kroz ovaj dio kolegija studenti se upoznaju s uključivanjem profesionalaca drugačijih (uvjetno rečeno ne-umjetničkih) zanimanja u ko-autorstvo ili suradnju u izradi umjetničkog djela. Kroz razgovor i praktični rad studenti prolaze slijedeće točke izrade samostalnog projekta: * tema * metodologija * rad u grupi * fundiranje * realizacija projekta * prezentacija * evaluacija 2. Internet kao medij umjetničkog djela Kroz ovaj dio kolegija, preko praktičnog rada na projektu i istraživanja medija, studenti razumijevaju Internet kao samostalni i kreativni način izražavanja.

Darko Masnec, znastveni novak

ab8cff6c-f91d-48a7-b412-60f3d5ccdd4a

Darko Masnec (1985, Slovenija) završio je odsjek za likovnu pedagogiju na Pedagoškom fakultetu u Mariboru, te nakon toga MA studij na Odsjeku za animirani film i nove medije pri Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje trenutno u suradničkom zvanju asistenta radi na doktorskoj disertaciji,  „Zagrebačka škola crtanog filma: umjetničke i tržišne prakse u kontekstu videoigara“. Autor je višestruko nagrađivanog animiranog filma „Ja već znam što čujem“ i radio je kao animator na tri kratka animirano-filmska projekta.  Povremeno surađuje s Animafestom kao ko-mentor radionica videoigara, a u svom multimedijsko autorskim projektima se uglavnom bavi konceptima igre i videoigara.

Kompjutorska animacija i postprodukcija slike 1 i 2: Predmet se usredotočuje na postprodukciju slike i ostalih vizualnih materijala (poput videa) u digitalnom okruženju. Studenti ovladavaju vještinama digitalnih manipulacija i obrada vizualnog materijala (statične slike i videa) na različite načine, kako bi mogli samostalno finalizirati vlastite projekte, uključujući one na glavnim umjetničkim predmetima.

Multimedijske tehnike i vježbe u animiranom filmu: Cilj je predmeta kroz niz praktičnih vježbi stvoriti kolaboraciju između studenata unutar godine te po mogućnosti proširiti suradnju na projekt koji podrazumijeva sudjelovanje s drugim institucijama. Na taj način studenti prolaze različite tehnike i stilove animiranog filma, te se upoznaju s procesom produkcije audiovizualnog projekta.

Ivan Slipčević , izv.prof.

slipke

Kolegij: Uvod u fotografiju, Tehnologija novih medija

Rođen je u Zagrebu 1979 godine. Nakon mature u Školi za primjenjenu umjetnost i dizajn (smjer Fotografski dizajn) u Zagrebu, upisao je Akademiju dramskih umjetnosti, smjer Fimsko i TV snimanje. Direktor fotografije na filmovima, umjetničkim projektima i performansima. Razvija i autorske multimedijske projekte.

 

Milan Trenc red.prof.Kolegij: Režija i animacija
www.trenc.comRođen 1962. godine u Zagrebu. Diplomirao filmsku režiju na Akademiji dramske umjetnosti u klasi prof. Kreše Golika. Usporedno sa studijem režije, od početka osamdesetih objavIjuje stripove, najprije u omladinskome, a zatim i tjednome tisku. Godine 1982. počinje redovito objavljivati tjedni strip u magazinu Danas. Sljedeće godine kreira strip “Koščak” u tehnici grubo špricanog kista a zatim slijede stripovi “25 godina Zida”, “Morrocco” i “Milan Blenton”. Od 1985. godine pa do njegova gašenja bio je glavni ilustrator magazina Start. Trencov prvi susret s animacijom zbio se u ranim osamdesetima kad započinje rad u Zagreb filmu, najprije kao fazer, a zatim i animator, te poslije kreira epizodu “Blentona” u sklopu filma “Utakmica” Krešimira Zimonića. Godine 1990. ostvaruje animirani film “Veliki provod” koji je kao najbolji takav film po izboru kritičara prikazan na Londonskome filmskom festivalu i danas se smatra jednim od klasičnih djela Zagrebačke škole. Istodobno objavljuje stripove i naslovnice u domaćem i britanskom tisku te piše i režira “Priču o duhu”, tv film za tadašnju Zagrebačku televiziju. Godine 1991. seli se u New York, gdje objavljuje stripove u Heavy Metal Magazinu a ilustracije mu se pojavljuju u The New York Timesu, Timeu, The Wall Street Journalu, New Yorkeru, Fortune Magazinu, Washinton Postu, Business Weeku i ostalim važnijim američkim listovima. Godine 1993. piše i ilustrira knjigu za djecu “The Night at the Museum” (Noć u muzeju) (Barron’s 1993.) te izrađuje storyboarde za video spotove tvrtke Sony. Godine 1998. IMG media počinje se baviti web dizajnom te producira web siteove za američke tvrtke i sveučilišta te web animacije za izdavačku tvrtku Barnes&Noble. U tom razdoblju Trenc piše nekoliko scenarija, a 2000. godine završava dugometražni film “Zen Priče” (“Zen Stories”) koji je prikazan na Motovunskome filmskom festivalu godine 2001. Trenutno radi na svome autorskom animiranom filmu “Samoća”. Za ilustracije objavljene u The New York Timesu dobio je nagrade magazina Print (1993.) i Američke udruge oblikovatelja tiskanih medija (2003.).

Kolegij: Režija i animacija. U okviru kolegija Režija i animacija studenti će se upoznati sa osnovama filmske režije i načinima kako se animirani materijal kroz uspješne redateljske postupke može učiniti zanimljivijim i pristupačnijim.

Goce Vaskov predavač

vaskov

kolegij: Kompjutorska animacija

Rođen 1960.Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu
1984. Animator, režiser Filmografija: * Laibach – In the Army Now * Laibach – Final Contdown (2. Mjesto na Imagina 1995. * Za glazbeni 3D spot) * Vjetar .. 6 min * Mač od svijetlosti (Baš čelik) . 18 min * Vremenska Bajka (Oktavijan 1995) . 6 min * Misa u A molu . 4 min * Hardbear & Cybee . 5 min * Povratak profesora Baltazara . 7 min * Bombe . 12 min * Medina Ekipa . 6 min Trenutno direktor firme In Fine koja se bavi 3D animacijom i specijalnim efektima za potrebe TV i Filma.

Kolegij: Kompjutorska animacija

Predmet se sastoji od vježbi koje studente pokušavaju uvjeriti u razlog postojanja i ljepotu ove mlade vrste animacije.

Vanja Babić, vanjski suradnik

Kolegij: Tehnologije novih medija 3, Rad na realizaciji projekta iz novih medija

Vanja Babić (Zagreb, 1984.) diplomirao je 2013. godine na odsjeku Novih medija na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Prije studija na Akademiji diplomirao je na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu 2008

Izlagački je aktivan i zapažen već prije završetka studija, a iste godine kada je diplomirao dobiva nagradu Essl Art Award, 2013., stipendiju Becks za umjetničko stvaranje i posebnu nagradu na izložbi Energija, 2013. godine.

Izlagao je na nekoliko samostalnih te sudjelovao na brojnim grupnim izložbama i radionicama,akcijama u Zagrebu, Koprivnici, Beču, Londonu…

http://prostor-je-taktika.tumblr.com/

Sonja Pregrad, vanjska suradnica

Kolegij: Tijelo, pokret i prijevod

Sonja Pregrad plesačica, koreografkinja, pedagoginja. Su-organizira festival Improspekcije i interaktivni projekt TASK. Vodi umjetničku organizaciju Četveroruka s Marinom Petković. Autorica brojnih radova, posljednji ‘SEQUEL FOR THE FUTURE / ples u 2043 / a dance in 2044’ sa Willijem Pragerom će imati premijeru u listopadu u Berlinu. Izvodi za Sanju Iveković, Borisa Charmatza, Isabelle Schad itd. Vodi radionice na ALU, Odsjeku za animirani film i nove medije, te programu SMASH u Berlinu.

Vida Guzmić, vanjska suradnica

http://prostor-je-taktika.tumblr.com/

http://www.pangolin.hr

Kolegij: Nove umjetničke prakse,  Rad na realizaciji projekta iz novih medija

Vida Guzmić je magistrirala na Odsjeku za animirani film i nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer Novi mediji. Izlaže u Hrvatskoj i inozemstvu (Slika od Zvuka, Finale!, Galerija Galženica, 31. Salon mladih, HDLU, THTnagrada, MSU…) i vodi radionice (Percepcije i bilješke prostora, projekt Tamnosvijetla tvar, MM centar, Cut­out poezija, projekt Austerity, nužno zlo i trik, Pogon). Članica je kolektiva Prostor je Taktika unutar kojeg redovito organizira radionice i izložbe, te razvija vlastite projekte. Članica je umjetničke udruge Pangolin.

Kroz medij videa, animacije, teksta, slike preuzima i/ili oblikuje narative vođene osobnim iskustvom, tuđim ili bliskim. Putem bilježenja rutina, inspiriranih umjetničkim ili neumjetničkim, u kontekstu svakodnevice, propituje ograničenja individualnih, intimnih stanja i djelovanja unutar konstruiranih pojedinačnih i kolektivnih identiteta.