samoslika

Akademija likovnih umjetnosti
Ilica 85
tel: 01/3777 300, 3711 333
fax: 01/3773 401
kontakt – studentska referada: Tanja Grgić
e-mail: alu@alu.hr
tel. 01/3711-434
kontakt – međunarodna suradnja: Filip Matović
e-mail: filip.matovic@alu.hr
tel. 01/3711-434
facebook: Ozafin Alu
vimeo: Alu OZAFIN

Instagram: ozafin_alu

soundcloud: https://soundcloud.com/ozafin-alu