Aleksandar Battista Ilić

Katerina Duda

Nicole Hewitt

Ana Hušman

Ivana Keser

Andreja Kulunčić

Darko Masnec

Ivan Slipčević

Danijel Šuljić

Milan Trenc

Goce Vaskov

Vanjski/e suradnici/e

Davorka Begović

Hrvoslava Brkušić

Jelena Oroz

Sonja Pregrad

Manuel Šumberac

Voditeljica multimedije

Laura Barić

Stručna suradnica

Petra Zlonoga

Aleksandar Battista Ilić, redoviti profesor

Jutarnji list - Aleksandar Battista Ilić: 'Ja sam kao pećinski čovjek, a  grad je moja suvremena pećina'

Kolegiji: Multimedijalna i multidisciplinarna umjetnost, Novi mediji – Vježbe mentorski rad (MA1), Novi mediji – mentorski rad (MA)

Rođen 1965. Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1991. Bavi se multidisciplinarnom umjetnošću, performansom, fotografijom i filmom. 1995. zajedno s Ivanom Keser i Tomislavom Gotovcem započeo desetogodišnji performance “Weekend Art: Hallelujah the Hill” na planini Medvjednici od čega je realizirao i istoimeni digitalni film. 2000. godine boravio na studijskom putovanju u Filmskom koledđu u Columbusu, Ohio, USA. 1991. pokrenuo je projekt, seriju izložbi i diskusija “Ego East”. 2001. Zajedno s Ivanom Keser osnovao udrugu “Community Art” u sklopu koje je vodio Community Art školu za umjetnost i teoriju. Kao povremeni gost predavač predaje performance, fotografiju i digitalni film na različitim europskim sveučilištima. Izlagao u brojnim svjetskim muzejima moderne umjetnosti: Dublin, Beč, Berlin, Lyon, Kyoto, New York, Budimpešta, Barcelona, Stockholm. U produkciji pariškog producenta MK2 sudjelovao u izradi dokumentarnog filma ‘Drvo’ za canal “Arte”.

Katarina Duda, umjetnička suradnica

Kolegij Eksperimentalna animacija, Nove umjetničke prakse

Katerina Duda (1989.) diplomirala je studij animiranog filma i novih medija na Akademiji likovnih umjetnosti i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U umjetničkom radu polazi od konkretnih prostora, istražujući kako prostor i određene mikrolokacije reflektiraju šire društvene promjene. Koristi raznolike medije poput društvene prakse, akcija i intervencija u javnom prostoru, kao i dokumentarni film i video. Rizike i neočekivanost što nosi negalerijski rad ili rad u javnom prostoru, smatra izazovnim i vidi kao priliku za kontinuirano pomicanje granica, bilo vlastitih ili problemskih. Izlagala je ili participirala u nizu samostalnih i grupnih izložbi, filmskih festivala i manifestacija u zemlji i inozemstvu.

Nicole Hewitt, redovita profesorica

kolegij: Nove umjetničke prakse, Novi mediji – Vježbe mentorski rad (MA1), Novi mediji – mentorski rad (MA).

Bavi se filmom, videom, tekstom i performansom. U novijim radovima istražuje mogućnosti dokumentarnog jezika unutar fiktivne strukture, propitujući specifičnosti filmskog iskaza, i odnos izmedu prikaza i retorike, te filmskog i stvarnog vremena. Uz umjetničku praksu bavi se i istraživanjem teorije i prakse suvremene umjetnosti. Doktorirala na Slade School of Fine Art, u Londonu. Filmovi su joj prikazivani i višestruko nagrađivani na brojnim svjetskim festivalima. U slobodno vrijeme ponekad DJ-ira.

Kolegij: Nove umjetničke prakse. Predmet kroz kombinaciju praktičnih vjezbi, tematskih i istraživačkih zadataka i susreta s domaćim i stranim suvremenim umjetnicima nastoji studenti_ca_ma približiti problematiku i strategije suvremene prakse. Studenti_ce uče kontekstualizirati, predstavljati i razvijati vlastitu praksu. Nastava se održava u obliku seminara, prezentacija i kroz niz praktičnih zadataka.

Ana Hušman, izvanredna profesorica

zene

kolegiji: Tehnike u animiranom filmu i Eksperimentalna animacija, Multimedijske vježbe i tehnike u animiranom filmu, Novi mediji – Vježbe mentorski rad (MA1), Novi mediji – mentorski rad (MA).

Rođena je 1977. u Zagrebu. 2002 g. diplomirala na Odjelu za multimedije i nastavnički smjer Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Sudjelovala je na brojnim domaćim i inozemnim izložbama i festivalima. Za film Plac dobila je neumjerene količine domaćih i internacionalnih nagrada. Posljednja radove objavila je za EGOBOO.bits pod GNU Općom javnom licencom.

Ivana Keser, Doc. dr. sc

Ivana Keser aout

Kolegiji: Uvod u teoriju filma (BA); Povijest filma (BA); Realizacija završnog rada (BA); Digitalni film i koncepcija (MA); Novi mediji – Vježbe mentorski rad (MA1), Novi mediji – mentorski rad (MA).

Rođena u Zagrebu. Diplomirala slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Doktorirala iz područja filmologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2009). Bavi se multimedijalnom umjetnošću, esejizmom, performansom, fotografijom, filmom, umjetničkim istraživanjem. Izlaže u muzejima moderne i suvremene umjetnosti (MoMA, New York/Mamco, Ženeva/MUMOK, Beč/Irish Museum of Modern art, Dublin/Manifesta 1, Rotterdam/Kyoto bienale, Kyoto/MSU Zagreb). 2001, u Muzeju za modernu i suvremenu umjetnost u Ženevi (MAMCO). Suinicirala i vodila udrugu Umjetnost zajednice; Forum i školu za umjetnost u zajednici u kojoj je organizirala niz predavanja, radionica, filmskih projekcija i diskusija.Vanjska je predavačica na Poslijediplomskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture u Zagrebu te na Muzičkoj akademiji.Objavljuje znanstvene radove, autorica je knjige Film esej (2013).

Kolegiji: Uvod u teoriju filma: razumijevanje pokretnih slika u širem kulturološkom kontekstu; kroz interakciju s kazalištem, književnošću, vizualnim umjetnostima, te interdisciplinarno kroz kulturalne studije, filozofiju, psihoanalizu, feminističke teorije, kognitivnu teoriju, te upoznavanje s najznačajnijim koncepcijama filmske teorije, te principima prenosivim na vizualnu umjetnost.

Kolegij Povijest filma: film unutar povijesnog i kulturnog konteksta; razvoj filma (nijemi film, zvučni film, modernistički film, dokumentarni film, direktni film, film istine, eksperimentalni film, postmodernistički film, transcedentalni film, strukturalni film, Treći film i film emancipacije), s fokusom na najrelevantsnije primjere iz povijesne perspektive (estetske, političke, kulturne, tehnološke, ekonomske).


Digitalni film i koncepcija: prisutnost esejizma u vizualnim umjetnostima i važnost arhiva (u likovnom, multimedijalnom, filmskom djelu), kroz citatnost, aluziju, reference, kolaž. Prepoznavanje vizualnog diskursa autorove subjektivne interpretacije slika, snimaka, dokumenata iz privatne i medijske sfere. Kolegiji potiču studente da reprezentativna umjetn. djela razmatraju u kontekstu umjetničkih i neumjetničkih pojava te da iskustva istog primijene u specifičnim oblicima svog umjetničkog djelovanja.

Jelena Oroz, vanjska suradnica

Jelena Oroz | Hrvatsko društvo filmskih djelatnika

kolegiji:  Uvod u klasičnu animaciju

Jelena Oroz (1987) završila je 2008. godine preddiplomski studij likovne kulture na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Godine 2014. diplomirala je na Odsjeku za animirani film i nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje od 2019. radi kao umjetnička suradnica. Njezini filmovi prikazivani su i nagrađivani na brojnim svjetskim filmskim festivalima.

Kolegij: Uvod u animaciju i Klasična animacija. Nastava kolegija Uvod u animaciju i Klasična animacija zamišljeni su kao niz vježbi kojima se studenti kroz “crtanu animaciju” , koja je osnova svih ostalih oblika animacije, upoznaju s osnovnim pravilima i neophodnim znanjima u radu na crtanom filmu. U toku nastave koriste se primjeri iz literature vrhunskih svjetskih animatora: Preston Blair : ” How to Animate Film Cartoons” Richard Williams : “The Animator s Survival Kit” Borivoj Dovniković: ” Škola crtanog filma”

Andreja Kulunčić, izvanredna profesorica

kolegiji: Nove umjetničke prakse, Multimedijska i multidisciplinarna umjetnost, Novi mediji – Vježbe mentorski rad (MA1), Novi mediji – mentorski rad (MA).

Andreja Kulunčić (1968.) je vizualna umjetnica koja u svojim radovima propituje različite aspekte društvenih odnosa i društvene prakse, zanimajući se za društveno angažirane teme, suočavanje s različitim publikama i suradnju na kolektivnim projektima. Uspostavlja vlastite interdisciplinarne mreže, doživljavajući umjetnički rad kao istraživanje, proces suradnje, sukreiranja i samoorganizacije. Često zahtijeva od publike aktivnu suradnju i “dovršavanje” djela. Dio procesa u nastajanju rada često je multidisciplinarnost, u kojoj se specifične umjetničke vještine nadopunjuju komplementarnim vještinama iz drugih područja. Njezin rad je predstavljen na značajnim međunarodnim izložbama poput Documente (Kassel), Manifeste (Frankfurt), Istambulskog bijenala, Liverpoolskog bijenala, Trijenala Indije (New Delhi) te skupnim izložbama u muzejima uključujući Whitney Museum of American Art (New York), PS1 (New York), MUAC (Mexico City), Palais de Tokyo (Pariz). Web site http://www.andreja.info/

Kroz kolegij senzibilizira studente i studentice na specifične društvene situacije/neuralgične točke društva kao moguće teme umjetničkog rada. Studenti i studentice tijekom kolegija kroz vlastito istraživanje, teorijsku analizu i produkciju razvijaju rad u mediju društvene prakse. Fokus se stavlja na razumijevanje recentne kritičke i angažirane umjetničke prakse i teorije, i ulogu suvremene umjetnosti u konkretnim društvenim kontekstima.

Darko Masnec, docent

ab8cff6c-f91d-48a7-b412-60f3d5ccdd4a

Darko Masnec (1985, Slovenija) završio je odsjek za likovnu pedagogiju na Pedagoškom fakultetu u Mariboru, te nakon toga MA studij na Odsjeku za animirani film i nove medije pri Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje trenutno u suradničkom zvanju asistenta radi na doktorskoj disertaciji,  „Zagrebačka škola crtanog filma: umjetničke i tržišne prakse u kontekstu videoigara“. Autor je višestruko nagrađivanog animiranog filma „Ja već znam što čujem“ i radio je kao animator na tri kratka animirano-filmska projekta.  Povremeno surađuje s Animafestom kao ko-mentor radionica videoigara, a u svom multimedijsko autorskim projektima se uglavnom bavi konceptima igre i videoigara.

Kompjutorska animacija i postprodukcija slike 1 i 2: Predmet se usredotočuje na postprodukciju slike i ostalih vizualnih materijala (poput videa) u digitalnom okruženju. Studenti ovladavaju vještinama digitalnih manipulacija i obrada vizualnog materijala (statične slike i videa) na različite načine, kako bi mogli samostalno finalizirati vlastite projekte, uključujući one na glavnim umjetničkim predmetima.

Multimedijske tehnike i vježbe u animiranom filmu: Cilj je predmeta kroz niz praktičnih vježbi stvoriti kolaboraciju između studenata unutar godine te po mogućnosti proširiti suradnju na projekt koji podrazumijeva sudjelovanje s drugim institucijama. Na taj način studenti prolaze različite tehnike i stilove animiranog filma, te se upoznaju s procesom produkcije audiovizualnog projekta.

Ivan Slipčević , redoviti profesor

Ivan Slipčević - ACT

Kolegij: Uvod u fotografiju, Tehnologija novih medija

Rođen je u Zagrebu 1979 godine. Nakon mature u Školi za primjenjenu umjetnost i dizajn (smjer Fotografski dizajn) u Zagrebu, upisao je Akademiju dramskih umjetnosti, smjer Fimsko i TV snimanje. Direktor fotografije na filmovima, umjetničkim projektima i performansima. Razvija i autorske multimedijske projekte.

Danijel Šuljić, izvanredni profesor

Daniel Šuljić redatelj je animiranih filmova i glazbenik. Rođen u Zagrebu, od 1992. do 2010. godine živio je u Beču, a od 2010. živi i radi u oba grada. Njegovi filmovi prikazivani su na brojnim međunarodnim i nacionalnim filmskim festivalima, različitim televizijskim postajama diljem Europe i dosad su osvojili 21 nagradu. Bio je član različitih međunarodnih natjecateljskih žirija i imao je nekoliko retrospektiva svojega rada (primjerice, Stuttgart, Monstra, Supertoon, Trebon). Aktivan je u animaciji, glazbi, ilustraciji, dizajnu zvuka, DJ-iranju. Trenutačno uz nove filmove producira glazbu sa svojim novim bendom Roppongi Red.

Milan Trenc, redoviti profesor

Animafest.hr

Kolegij: Režija i animacija
Rođen 1962. godine u Zagrebu. Diplomirao filmsku režiju na Akademiji dramske umjetnosti . Od početka osamdesetih objavIjuje stripove, najprije u omladinskome, a zatim i tjednome tisku. Godine 1982. počinje redovito objavljivati tjedni strip u magazinu Danas. Sljedeće godine kreira strip “Koščak” u tehnici grubo špricanog kista a zatim slijede stripovi “25 godina Zida”, “Morrocco” i “Milan Blenton”. Od 1985. godine pa do njegova gašenja bio je glavni ilustrator magazina Start. Godine 1990. ostvaruje animirani film “Veliki provod” koji je po izboru kritičara prikazan na Londonskome filmskom festivalu i danas se smatra jednim od klasičnih djela Zagrebačke škole. Godine 1991. seli se u New York, gdje objavljuje stripove u Heavy Metal Magazinu a ilustracije mu se pojavljuju u The New York Timesu, Timeu, The Wall Street Journalu, New Yorkeru, Fortune Magazinu, Washinton Postu, Business Weeku i ostalim važnijim američkim listovima. 1993. piše i ilustrira knjigu za djecu “The Night at the Museum” te izrađuje storyboarde za video spotove tvrtke Sony. 2000. godine završava dugometražni film “Zen Priče” koji je prikazan na Motovunskome filmskom festivalu godine 2001. Trenutno radi na svome autorskom animiranom filmu “Samoća”. Za ilustracije objavljene u The New York Timesu dobio je nagrade magazina Print (1993.) i Američke udruge oblikovatelja tiskanih medija (2003.).

Kolegij: Režija i animacija. U okviru kolegija Režija i animacija studenti će se upoznati sa osnovama filmske režije i načinima kako se animirani materijal kroz uspješne redateljske postupke može učiniti zanimljivijim i pristupačnijim.

Sonja Pregrad, docentica, vanjska suradnica

Kolegij: Tijelo, pokret i prijevod

Sonja Pregrad je plesna autorica, izvođačica i pedagoginja, sa magisterijem Solo/Dance/Authorship s Universitaet der Kunste Berlin. Bavi se (i)materijalnošću plesa i koreografijom odnosa. U njenom radu ples je uvijek mišljen kao kontekstualizirana i relacijska gesta. Autorica je solo i grupnih predstava, suradničkih projekata te multimedijalnih radova. Suorganizatorica je kolektiva koji vodi program Antisezona pri Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Od 2007. je jedna od su-osnivačica i organizatorica festivala IMPROSPEKCIJE, a od 2021. umjetničke organizacije ‘Objekt plesa’.

Goce Vaskov, predavač

vaskov

kolegij: Kompjutorska animacija

Predmet se sastoji od vježbi koje studente pokušavaju uvjeriti u razlog postojanja i ljepotu ove mlade vrste animacije.

Rođen 1960.Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu
1984. Animator, režiser Filmografija: * Laibach – In the Army Now * Laibach – Final Contdown (2. Mjesto na Imagina 1995. * Za glazbeni 3D spot) * Vjetar .. 6 min * Mač od svijetlosti (Baš čelik) . 18 min * Vremenska Bajka (Oktavijan 1995) . 6 min * Misa u A molu . 4 min * Hardbear & Cybee . 5 min * Povratak profesora Baltazara . 7 min * Bombe . 12 min * Medina Ekipa . 6 min Trenutno direktor firme In Fine koja se bavi 3D animacijom i specijalnim efektima za potrebe TV i Filma.

Davorka Begović, vanjska suradnica

Kontejner › Team

Kolegij Zvuk kao likovni izraz

Diplomirala je muzikologiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Proteklih 15 godina radi u području kulture i umjetnosti kao selektorica i producentica, prvenstveno glazbenih, ali i kazališnih, suvremenoplesnih, multimedijskih i filmskih projekata. Od samih početaka Kulture promjene SC-a bila je vanjska suradnica, a zatim umjetnička voditeljica Muzičkog salona SC unutar kojeg je pokrenula te umjetnički i produkcijski vodila međunarodni festival Izlog suvremenog zvuka. Osim u području glazbe niz je godina bila aktivna u filmskoj produkciji (Motovun Film Festival, Spiritus Movens, CineLink SFF-a, Studio Dim) nakon čega se u potpunosti posvećuje umjetničkom i kustoskom radu te se usavršava i specijalizira za područje suvremene (eksperimentalne) glazbe i srodnih izričaja. Trenutno radi kao samostalna muzikologinja i kustosica KONTEJNER-a, u sklopu kojeg vodi međunarodni projekt Re-Imagine Europe, eksperimentalno zvučno događanje Gibanja te druge projekte vezane uz zvukovne prakse. Na Odsjeku za animirani film i nove medije Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu radi kao vanjska predavačica kolegija „Zvuk kao likovni izraz“. Objavljuje kritike i članke, piše tekstove za diskografska i druga izdanja.

Hrvoslava Brkušič, docentica, vanjska suradnica

hrvoslava

Kolegij Tehnologije novih medija

Hrvoslava Brkušić rođena je 1982.godine. Diplomirala je na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, filmsku i TV montažu i na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu na odsjeku za nove medije. Kao montažerka radila je na niz kratkih igranih, eksperimentalnih i dokumentarnih filmova. U umjetničkoj praksi izražava se u različitim medijima – film i video, zvučne instalacije i live nastupi.

Manuel Šumberac, docent, vanjski suradnik

Animafest.hr

Kolegij Klasična animacija

Manuel Šumberac (Pula, 1988.) diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu na Odsjeku za animirani film i nove medije. Radio je kao glavni animator na dva kratka animirana filma – Guliver (2009., redatelj Zdenko Bašić) i Industrija (2013., redatelj Livio Rajh). Snimio je četiri kratka animirana filma: Escargot (2010.), U sjeni (2011.–2012.), Mehaničko srce (2013.) i Vesla (2011.), te tri glazbena spota za hrvatskog glazbenika Gibonnija. Ilustrirao je i nekoliko slikovnica, kao i brojne naslovnice knjiga, objavljenih u više zemalja i na nekoliko jezika.

Laura Barić, voditeljica multimedije

Laura Barić (1993.) magistrirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na Odsjeku za animirani film i nove medije 2016. godine. Bila je polaznica programa WHW akademije 2018. godine. Boravila je kao rezidentica na Academie Schloss Solitude  2019. godine, a iste godine osvojila je i nagradu za svoj rad „Two ways of slicing an onion“ kao pobjednica Grisia Youth festivala u Rovinju. Njen rad se bazira na redefiniranju svakodnevnih gesti i objekata, kontaminiranjem njihove estetike i izmještanjem iz uobičajenog konteksta. U multimedijskim instalacijama koje gradi od različitih objekata, videa, fotografija i tekstova istražuje odnos profesionalizma i amaterizma, ideje uspjeha, strukture, konzumacije, nelagode i apsurda.

Petra Zlonoga, stručna suradnica

Petra Zlonoga (1982) diplomirala je grafički dizajn na Studiju dizajna 2007. i animirani film i nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2011. Od 2009. radi samostalno kao grafička dizajnerica, ilustratorica i animatorica.