k2sl1

 

 

Studij traje tri godine (6 semestara), tijekom kojih se stječe 180 ECTS bodova.

Studij je koncipiran kao niz kolegija i radionica, povijesnih pregleda animiranog filma, eksperimentalnog filma i videa, klasične animacije, suvremenih umjetničkih praksi, suradnje s vanjskim stručnjacima i institucijama, kao i s međunarodnim akademijama.
Na prve dvije godine studenti uče koristiti alate koji im koriste u izradi samostalnih radova – osnove snimanja, montaže i zvuka, klasičnu i eksperimentalnu animaciju analognu i digitalnu fotografiju, 3D animaciju, dok istovremeno razvijaju svoje autorske projekte i mogućnosti kritičkog razmišljanja o vlastitom i tuđem radu.

Na  trećoj godini, studenti se opredjeljuju za Modul animacija ili Modul novi mediji. Nastava se odvija kroz grupni rad, mentoriranja, individualne konzultacije, seminare. Naglasak je na kreativnosti i kontekstualizaciji vlastitog rada. Sva znanja studenti stiču kroz rad na vlastitim projektima.

 

1.godina

Na prvoj godini studij pruža osnovna znanja iz glavnih stručnih predmeta – klasična animacija, nove umjetničke prakse i crtanje. Predmeti iz animacije pružaju studentima osnove klasične animacije i povijesti animiranog filma. Predmeti iz novih medija, grupirani su pod nazivom Medijska praksa. Nastava medijske prakse provodi se kroz rad na vlatititom projektu za koji studenti izabiru jednu od ponuđenih tema koju razrađuju i stječu vještine baratanja kamerom, motaže, zvuka. Projektne teme mogu biti npr. Identiteti, Fragmenti, Snovi. Grupna analiza izvršenih zadataka način je da studenti već od prve godine studija steknu vještine artikuliranja vlastitih postupaka i komentiranja svojih i radova svojih kolega.

 

PREDMETI

Uvod u animaciju
Nove umjetničke prakse/Multimedijska i multidisciplinarna umjetnost
Povijest animiranog filma
Osnove fotografije
Eksperimentalna animacija
Tehnologije novih medija
Povijest eksperimentalnog filma i videa
Plasticna anatomija
Crtanje akta
Uvod u teoriju umjetnosti
Uvod u likovnu umjetnost
Uvod u teoriju filma
Strani jezik  (engleski ili njemački)
Tjelesna i zdravstvena kultura

 

2.godina

Na drugoj godini studij omogućuje usavršavanje tehničkih znanja i upoznavanje s novim tehnikama kao što je kompjuterska animacija, eksperimentalne tehnike i slično. Iz stručnih predmeta nastava se odvija tjedno, dok se određeni predmeti spajaju u tematske projektne cjeline gdje studenti trebaju odgovoriti na postavljenu temu kao što su primjerice: igra, javnost i regulativnost, gledatelj i spektakl i sl. Projekti se osmišljavaju u suradnji s nositeljima raznih predmeta i vanjskim stručnim i umjetničkim suradnicima i institucijama. Rezultati svakog projekta izlažu se i diskutiraju u grupnim seminarima. Na kraju druge godine, studenti bi morali imati dovoljno praktičnog i teoretskog znanja kako bi tokom treće godine studija mogli kreirati vlastite projekte, odnosno završne radove.

 

PREDMETI
Klasična animacija
Kompjutorska animacija
Multimedijska i multidisciplinarna umjetnost/Nove umjetničke prakse
Kiparstvo
Tehnologija novih medija
Režija i animacija
Crtanje akta
Povijest umjetnosti
Sociologija umjetnosti
Povijest filma
Strani jezik (engleski ili njemački)
Tjelesna i zdravstvena kultura

 

3.godina

Na trećoj godini studenti se opredjeljuju za modul Animacija ili modul Novi mediji. Modul Animacija daje studentima mogućnost da se usredotoče na savladavanje tehnika iz animiranog film. Studenti prolaze niz kolegija kojima usavršavaju znanja stečena na prve dvije godine, te na kraju treće godine realiziraju animirani film.

Studenti koji izaberu modul Novi mediji razvijaju svoje autorske projekte u bilo kojem mediju, te se uključuju u projekte odsjeka, ali se od njih očekuje da i sami organiziraju aktivnosti unutar i izvan odsjeka, da samoinicijativno održavaju izložbe, projekcije, seminare. Barem jednom semestralno studenti predstavljaju svoj rad i svoj umjetničko istraživački projekt kolegama. Kroz seminare i projekte, stječu se kompetencije kritičkog sagledavanja svojeg i tuđeg rada, i mogućnost artikuliranja i kontekstualiziranja vlastite prakse. Studij završava realizacijom i predstavljanjem artikuliranog i zaokruženog samostalnog projekta.

 

obavezni predmeti 
Kompjutorska animacija i postprodukcija slike
Estetika
Povijest umjetnosti
Teorija proporcija i perspektive/Teorija boje
Realizacija završnog rada

 

MODUL ANIMACIJA
Klasična animacija
Multimedijske vježbe i tehnike u animiranom filmu
Kompjutorska animacija
Klasična animacija
Tehnologija animiranog filma
Kompjutorska animacija i postprodukcija slike

 

MODUL NOVI MEDIJI

Multimedijske vježbe i tehnike u animiranom filmu
Multimedijska i multidisciplinarna umjetnost
Nove umjetničke prakse
Projekt

 

Kompletan Red predavanja nalazi se na stranicama ALU